Overblijven:

Het kindcentrum stelt de kinderen in de gelegenheid onder toezicht de middagpauze op school door te brengen.  Het overblijflokaal is in het handenarbeidlokaal op de eerste verdieping.
De kosten van het overblijven komen voor rekening van de ouders waarvan de kinderen overblijven.
Tegen een vergoeding van  2,00 per dag (incidenteel) of 1,50 (kaart)  kan van de overblijfregeling gebruik gemaakt worden. Opgave graag een dag van tevoren tussen 18.00 en 20.00 uur.