Aanwezigheid kerstvakantie 2018

Graag vernemen we of uw kind(eren) in de kerstvakantie aanwezig of afwezig zijn:
* Verplichte velden