Gebruikte methoden vakgebied

groep

methode

Aardrijkskunde

5 t/m 8

Meander

Beeldend vormen

1 t/m 8

Uit de kunst

Engels

7 en 8

Groove me

Geschiedenis

5 t/m 8

Brandaan

Lezen en taal

1 t/m 2

3

4 t/m 8

4 t/m 8

Kleuterplein

Lijn 3

Taalactief

Tekstverwerken / Nieuwsbegrip

 

Lichamelijke oefening

3 t/m 8

Als leidraad dienen de Basislessen Bewegingsonderwijs.

Muziek

1 t/m 8

Materiaal vakleerkracht i.s.m Kunstlokaal Gemert

Natuur

5 t/m 8

Naut

Rekenen

1 t/m 2

3
 t/m 8

Kleuterplein

Wereld in getallen

Schrijven

groep 3
4 t/m 8

Klinkers
Pennenstreken

Sociale redzaamheid

1 t/m 8
groep 4 en 6

Leefstijl
Rots en Water

Studievaardigheden

7 en 8

Blits

Verkeer

1 t/m 4

5 t/m 8

Rondje verkeer

Verkeerskranten van 3VO

Wereldoriëntatie

3 en 4

Geïntegreerd werkboek (Brandaan, Naut en Meander)