Het belang van woordenschat
Waarom is die woordenschatontwikkeling dan zo belangrijk? Minder woorden kennen, is dat zo'n probleem? Het antwoord hierop is ja. Ten eerste omdat het bij veel kinderen niet gaat om een paar woorden minder, maar om een duidelijk groter verschil. Verder is vast te stellen dat het kennen van woordbetekenissen enorm belangrijk is voor een goede taalleesontwikkeling. Bijna ieder aspect van de taalleesontwikkeling is verbonden met woordenschat.


Woordenschat en taalleesontwikkeling

De woordherkenning bij het technisch lezen en het vlot lezen gaat een stuk sneller als het gaat om woorden die bekend zijn. Hetzelfde geldt voor het leren spellen. De schrijfwijze van woorden beklijft veel gemakkelijker als het woord betekenis heeft. Ten aanzien van het leesbegrip kan vastgesteld worden dat woordenschat één van de belangrijkste voorspellers is. Het niet kennen van 10% van de woorden, maakt het begrijpen van een tekst vrijwel onmogelijk. Dit geldt ook voor het luisteren. Het niet kennen van de juiste woorden betekent dat het heel moeilijk kan zijn om je uit te drukken over bepaalde zaken. Het belemmert daarmee de mogelijkheden tot communiceren. Kortom, de conclusie om woordenschatontwikkeling te beschouwen als één van de belangrijkste elementen van de taalleesontwikkeling is gerechtvaardigd. Wetenschappers discussiëren met elkaar of het de motor of de brandstof is, maar duidelijk is in ieder geval wel dat je zonder niet succesvol kunt 'rijden'.

Bron: http://aandebasis.blogspot.nl

Woorden woordenschat en hoe gebruik je ze!
Voortaan zijn alle woorden van thema 1 t/m 8 te vinden op de site. Ook het belang van woordenschat kunt  u hierbij vinden. Kijk bij het kopje woordenschat bij de groep van uw kind. Hieronder vind je een aantal spelletjes die u kunt doen thuis om de woorden op verschillende manieren te oefenen.
Thuis kunt u verschillende spelletjes doen met de woorden die u op de site kunt vinden. Deze spelletjes zorgen ervoor dat de woorden beter onthouden worden door het kind en deze uiteindelijk ook zelf meer gaat toepassen. 

Oefeningen voor in de onderbouw:
- Zelf een verhaaltje maken --> Kies een aantal plaatjes en maak er een verhaaltje bij
- Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet
- Wat hoort bij elkaar --> Maak een set van woordkaartjes en plaatjes
- Pictionary
- Woord raden door vragen te stellen
- Wat ligt er onder deze doek
- Wat is er weg
- Woord van de dag kiezen
- Woordcollage maken
- Flitsen
- Ik ga op vakantie en neem mee ....

Oefeningen voor de middenbouw en bovenbouw:
- Galgje
- Welk woord hoort er niet bij
- Memory
- Rugschrijven --> het woord met de vinger op de rug schrijven
- Pictionary
- Woord raden door vragen stellen
- Woorden gebruiken in een verhaal
- Woordbingo 
- Kruiswoordpuzzels
- Woordzoekers
- Gedicht maken
- Wat is het? Wat kun je ermee doen?
- Woordcollage maken
- Ik ga op vakantie en neem mee ....
- Maak een rap
- Woordslang maken --> egel - leeuw - wasbeer - ree