Aanvangstijden:

Peuterwerk:   Op maandag-dinsdag-donderdag: Van 8.30 uur ( inloop tot 8.45 uur) tot 12.00 uur
                   De middagtijden zijn  van  13.00 uur (inloop tot 13.15 uur)  tot 16.30 uur
                   Woensdag en vrijdag:    Van 8.30 uur (inloop tot 8.45 uur) tot 12.00 uur

Kinderopvang: van 7.30 uur tot 18.30 uur (verlengde opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur).

Buiten Schoolse Opvang: aansluitend aan de schooltijden tot 18.30 uur.

Basisschool:
Schooltijden:                       Ochtend                   Middag
Maandag-dinsdag-donderdag: 08.30 t/m 12.00 uur    13.10 t/m 15.15 uur
Woensdag                           08.30 t/m 12.15 uur    Vrij
Vrijdag  groep 1 t/m 4           08.30 t/m 12.15 uur     Vrij
Vrijdag  groep 5 t/m 8           08.30 t/m 13.45 uur (continurooster)
  
 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Studiedag :       woensdag 19 september
Herfstvakantie:  ma 15 oktober t/m vr 19 oktober 2018
Studiedag:        donderdag 6 december
Kerstvakantie:   ma 24 december t/m vr. 4 januari 2019
Studiedag :       dinsdag 19 februari
Carnavalsvakantie:  ma 4 maart t/m vr. 8 maart
2e Paasdag:      in meivakantie
Meivakantie:     ma 22 april t/m vr. 3 mei
Hemelvaart:      do 30 mei t/m vr. 31 mei
2e Pinksterdag: ma 10 juni
Studiedag:        maandag 19 juni
Zomervakantie: ma 8 juli t/m 16 vr.  aug