Woorden thema 6 groep 7
 
Week 1
 
Week 2
 
Week 3
 
abrupt
 
 
de uitdrukking
 
de verrijking
 
allengs
 
 
het gezegde
 
de verarming
 
het dialect
 
 
lyrisch zijn over
 
de straattaal
 
de standaardtaal
 
 
walgen van
 
de codetaal
 
grotendeels
 
 
de dwaas
 
de vaktaal
 
krampachtig
 
 
bizar
 
teren op
 
aanvaardbaar
 
 
beschaafd
 
de mengelmoes
 
verwant zijn aan
 

de suggestie
 
stellen
 
afleiden van
 
 
bekakt
 
absurd
 
de wereldtaal
 
 
gênant
 
wijten aan
 
je groen en geel ergeren
 
 
tevens
 
stukje bij beetje
 
een koekje van eigen deeg krijgen
 
iemand op het verkeerde been zetten
 
naar hartenlust