Woorden thema 5 groep 8
 
Week 1
 
Week 2
 
Week 3
 
het briesje
 
 
onregelmatig
 
instinctief
 
de windhoos
 
 
geregeld
 
weloverwogen
 
de orkaan
 
 
continu
 
 
de tsunami
 
het staal
 
 
de aardkorst
 
de eruptie
 
het platina
 
 
de plaat
 
de aardverschuiving
 
het aluminium
 
 
het epicentrum
 
omkomen
 
het zink
 
 
de toestand
 
het onraad
 
welgeteld
 
 
doorslaggevend
 
het voorteken
 
vergezeld gaan van
 
 
landinwaarts
 
reiken
 
bedaard
 
 
opgewassen zijn tegen
 
evacueren
 
door merg en been gaan
 
 
het zekere voor het onzekere nemen
 
aanwijsbaar
 
-
 
 
per slot van rekening
 
het hazenpad kiezen