Vakken en methodes

Gebruikte methoden vakgebied groep methode
Aardrijkskunde 5 t/m 8 Meander
Beeldend vormen 1 t/m 8 Uit de kunst
Engels 7 en 8 Groove me
Geschiedenis 5 t/m 8 Brandaan
Lezen en taal 1 t/m 2
3
4 t/m 8
4 t/m 8
Kleuterplein
Lijn 3
Taalactief
Tekstverwerken / Nieuwsbegrip
Lichamelijke oefening 3 t/m 8 Als leidraad dienen de Basislessen Bewegingsonderwijs.
Muziek 1 t/m 8 Materiaal vakleerkracht i.s.m Kunstlokaal Gemert
Natuur 5 t/m 8 Naut
Rekenen 1 t/m 2
3 t/m 8
Kleuterplein
Wereld in getallen
Schrijven groep 3
4 t/m 8
Klinkers
Pennenstreken
Sociale redzaamheid 1 t/m 8
groep 4 en 6
Leefstijl
Rots en Water
Studievaardigheden 7 en 8 Blits
Verkeer 1 t/m 4
5 t/m 8
Rondje verkeer
Verkeerskranten van 3VO
Wereldoriëntatie 3 en 4 Geïntegreerd werkboek (Brandaan, Naut en Meander)